Vi holder styr på dit regnskab
- og misser aldrig en deadline

Trygt, fortroligt og sikkert

Det er sårbart at overlade regnskab og økonomistyring til andre. For regnskabet skal behandles korrekt, alle deadlines skal overholdes, og fremfor alt skal det håndteres fortroligt. Men du kan være helt tryg! I et samarbejde med efectus er der ingen grund til bekymring – foruden at være ordensmennesker, er vi fortroligheden selv.

Bredt kendskab til ERP-systemer

Bogføring, moms, afstemninger eller årsrapporter. Du vælger selv. Vi har erfaring fra en lang række forskellige ERP-systemer – sandsynligvis også dit. Har du en nystartet virksomhed, men endnu ikke et ERP-system, hjælper vi dig gerne i gang.

BOGHOLDERI

Vi kan hjælpe dig med at få struktureret dine processer og dermed faktureret dine kunder til tiden – både på daglig, ugentlig eller månedlig basis, præcis som det passer til din virksomhed.

Udover at bogføre indbetalinger fra dine kunder, kan vi hjælpe med rykkerprocessen – både skriftlig og telefonisk. Er uheldet ude, hjælper vi gerne med overdragelse til inkasso eller anmeldelse af krav.

Vi bogfører dine kreditorbilag og uploader betalingsfiler til banken, ligesom vi løbende afstemmer kontoudtog og derved sikrer, at alle fakturaer er modtaget og bogført.

Vi sørger for, at alt er bogført up to date til de deadlines der passer til din virksomhed. Vi har også stor erfaring med bogføring i projekt-, afdelings- og koncernregnskaber.

Tilgang, afgang, op- eller nedskrivning, optælling, afstemning og prisregulering. Vi kan hjælpe med det hele.

Vi sikrer, at du får de momsfradrag, du er berettiget til, at momsen opgøres, afstemmes og indberettes efter gældende regler – ALTID til tiden.

Beregning og indberetning – ALTID til tiden.

CONTROLLING, RAPPORTERING & BUDGET

Vores controllere sikrer løbende at alt registreres korrekt, at processer effektiviseres og der tilstræbes digitalisering hvor det er muligt. Månedligt gennemgår controlleren resultatopgørelsen og sikrer korrekte afskrivninger, hensættelser og periodiseringer samt udarbejder komplet balanceafstemning.

Sammen med dig finder vi de rette rapportingsparametre, så vi sikrer, at du får et overskueligt styringsværktøj, tilpasset netop din virksomhed. Månedligt fremsendes rapporteringen, som vores controllere altid er klar til at uddybe.

Vi hjælper gerne med udarbejdelse af resultat-, balance- og likviditetsbudget, som kan kobles til den månedlige rapportering. Har du blot brug for et budget til banken, så klarer vi også det.

ÅRSREGNSKAB

Vi opstiller årsrapport ud fra bogføringen for PMV’er, EMV’er samt ApS’er uden revisionskrav.

Når årsrapporten er godkendt og underskrevet skal den indberettes til Erhvervsstyrelsen. Dette klarer vi for ApS’er uden revisionskrav.

Efter indberetning til Erhvervsstyrelsen følger indberetning af selvangivelse. Vi kan hjælpe med dette for både PMV’er, EMV’er samt ApS’er uden revisionskrav.

Har du en mindre virksomhed, hvor du har tilvalgt revision eller en større virksomhed, hvor revision er et lovkrav, kan vi hjælpe med at klargøre alt regnskabsmateriale til revisor. Vi gennemgår og afstemmer drift- og balancekonti, sikrer korrekte periodiseringer, afskrivninger, hensættelser samt momsfradrag.

For at undgå et ikke fradragsberettiget restskattetillæg er det vigtigt, at få betalt acontoskat i løbet af året. Vi hjælper gerne med beregning af din acontoskat ud fra forventet resultat.

PROJEKTOPGAVER

Har du en nyopstartet virksomhed hjælper vi gerne med valg og opsætning af ERP-system, så kontoplan og rapportering matcher dine behov.

Er dit regnskab forsømt eller er der rod i tallene, er du kommet det rette sted. Vi brænder for at forvandle kaos til orden og vi har mange års erfaring med oprydningsopgaver, som ofte skaber forslag til forbedring og effektivisering.

Fungerer processerne ikke optimalt i bogholderiet? Vi har mange års erfaring med procesoptimering hvor effektivisering og digitalisering er nøgleparametrene.

En af vores mange kompetencer er, at vi hurtigt skaber overblik og sætter os ind i arbejdsgange og processer, som vi kan hjælpe med at beskrive detaljeret og brugervenligt. Ofte skaber denne proces forslag til effektivisering.